ФОТООТЧЕТЫ
Ход строительства — апрель 2022 г.
Ход строительства — март 2022 г.
Ход строительства — февраль 2022 г.
Ход строительства — январь 2022 г.
Ход строительства — декабрь 2021 г.
Ход строительства — ноябрь 2021 г.
Ход строительства — октябрь 2021 г.
Ход строительства — сентябрь 2021 г.
Ход строительства — август 2021 г.
Ход строительства — июль 2021 г.
Ход строительства — июнь 2021 г.
Ход строительства — май 2021 г.
Ход строительства — апрель 2021 г.
Ход строительства — март 2021 г.
Ход строительства — февраль 2021 г.
Ход строительства — январь 2021 г.
Ход строительства — декабрь 2020 г.